de laatsten

>Wij zijn de laatsten! Na ons is er niets.