Wetenschap = dogma

Maar de wetenschap brengt toch feiten? Ja maar feiten zijn niet absoluut. Feiten zijn alleen maar waarheid wanneer de context waarbinnen zij functioneren overeind blijft. Feiten zijn het domein van de mens, gestoeld op empirie en menselijke kennisconstructies. Hoewel zij ons kunnen behoeden voor in het verleden gemaakte fouten, kunnen zij ons niet van wijsheid voorzien. Wijsheid en waarheid overstijgen de menselijke context.

Dus pas op! Word geen nieuw-religieuze! Houd de feiten waar ze horen: in de context van kennis. Waarheid en wijsheid zijn alleen te vinden in de wereld.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s