Afgestompt – Revolutie

Er komt een tijd waarin mensen betekenis massaal afwijzen; een revolutie zoals Baudrillard al eens voorspeld had. Het is niet dat de mensen daadwerkelijk in opstand zullen komen. Nee, de mensen zullen, afgestompt door decennialange blootstelling aan een betekenisloze overdaad aan betekenis, simpelweg niet langer enige waarde toekennen aan de beeldenbrij.

Het is nog de vraag wat deze revolutie voor effect zal hebben op de mens. Zal de kaars voorgoed doven en worden wij eindelijk -zo hopen zij die geloven dat technologie onze redding zal zijn -volkomen logische, rationele wezens? Of zullen het hart en de onderbuik na tijdenlange vervreemding weer het verschil leren herkennen tussen een beeld en de realiteit? Zal de mens weer oprecht haar medemens kunnen zien, en opnieuw leren liefhebben?

Hoewel dat laatste voor de humanistisch ingestelde mens en voor de idealist misschien het gewenste gevolg is, kan men zich ook voorstellen dat dit slechts een regressie is. De primaire mens is verschrikkelijk en doet alles voor liefde -zij is gewelddadig, op macht uit en gebruikt haar onwetendheid om zichzelf ervan te overtuigen dat zij het goede doet.

Willen we nog wel terug naar de tijd waarin wij oprecht verlangden?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s